Spółdzielnia Mieszkaniowa Pojezierska

Strefa Mieszkańca

Vademecum Mieszkańca

Awarie instalacji gazowej

Awarie instalacji gazowej są bardzo poważne i mogą prowadzić do poważnych zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia.
Dlatego ważne jest, aby każdy wiedział, jak postępować w takiej sytuacji. Oto zasady postępowania podczas awarii instalacji gazowej:

 • Nie dotykaj ani nie uruchamiaj żadnych urządzeń elektrycznych lub mechanicznych, które mogą spowodować iskrzenie lub wybuch. Nie włączaj światła, nie używaj telefonu lub innych urządzeń elektrycznych w pobliżu miejsca awarii.
 • Zamknij dopływ gazu przed odbiornikiem, z którego nastąpił wyciek.
 • Otwórz drzwi i okna, aby zapewnić wentylację i usunąć gaz.
 • Opuść budynek i poinformuj innych mieszkańców o zagrożeniu. Nie używaj windy, dzwonków do drzwi ani innych urządzeń elektrycznych.
 • Nie próbuj samemu naprawiać instalację gazową. Zadzwoń na pogotowie gazowe (tel. 992) i skontaktuj się z dostawcą gazu lub specjalistą od instalacji gazowej.
 • Nie próbuj też w żaden sposób gasić pożaru w instalacji gazowej lub w pobliżu niej. Skontaktuj się z profesjonalnymi służbami ratunkowymi i przekaż informacje o pożarze (tel. 112 lub 998).

Pamiętaj, że awaria instalacji gazowej to bardzo poważna sytuacja, którą należy traktować bardzo ostrożnie. Postępując zgodnie z powyższymi zasadami, możesz zminimalizować ryzyko niebezpieczeństwa dla siebie i innych osób w pobliżu.

Bezpieczne korzystanie z instalacji elektrycznej

Bezpieczne użytkowanie urządzeń i instalacji elektrycznych jest bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznych należy przestrzegać wymienionych zasad:

 • Urządzenia i instalacje elektryczne muszą być zgodne z przepisami bezpieczeństwa i normami technicznymi. Należy wybierać tylko urządzenia i instalacje elektryczne, które są dopuszczone do obrotu i posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty.
 • Urządzenia i instalacje elektryczne powinny być zainstalowane przez specjalistów z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Należy wybierać tylko sprawdzonych wykonawców i instalacje powinny być wykonane zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.
 • Urządzenia i instalacje elektryczne powinny być regularnie kontrolowane i konserwowane przez specjalistów. Należy regularnie sprawdzać stan przewodów, zabezpieczeń, urządzeń i instalacji elektrycznych.
 • Należy unikać przeciążania instalacji elektrycznej, przegrzewania się urządzeń oraz używania uszkodzonych urządzeń. Należy stosować się do zaleceń producentów co do maksymalnych obciążeń urządzeń oraz unikać stosowania przedłużaczy, które mogą powodować przeciążenie instalacji.
 • Urządzenia i instalacje elektryczne powinny być zawsze wyłączane przed ich naprawą lub czyszczeniem. Należy również stosować się do zaleceń producentów co do wymiany części i elementów urządzeń oraz ich konserwacji.
 • Nie wolno manipulować instalacją elektryczną w przypadku braku odpowiedniego wykształcenia lub doświadczenia. Należy skontaktować się z elektrykiem lub innym specjalistą w przypadku konieczności wykonania jakiejkolwiek naprawy lub zmiany w instalacji elektrycznej.

Porażenie prądem

Pamiętaj, że ratowanie osoby porażonej prądem jest bardzo niebezpieczne, dlatego należy działać bardzo ostrożnie i przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Gdy zobaczysz osobę porażoną prądem, natychmiast należy podjąć następujące kroki:

 • Wyłącz zasilanie prądem lub odłącz wtyczkę z gniazdka. Jeśli nie jest to możliwe, użyj materiałów izolacyjnych (na przykład gumowych rękawiczek lub chusteczki) lub narzędzi izolacyjnych (na przykład drewnianych pałek lub metalowych narzędzi z rękojeścią z izolacyjnego materiału), aby oddzielić ofiarę od źródła prądu.
 • Zadzwoń na numer alarmowy (112 lub 999) i poproś o pomoc medyczną.
 • Sprawdź, czy ofiara oddycha i ma puls. W razie potrzeby wykonaj sztuczne oddychanie i masaż serca.
 • Jeśli ofiara ma poparzenia, natychmiast spłucz dotknięte miejsca dużą ilością zimnej wody, aż do przyjazdu służb medycznych.
 • Trzymaj ofiarę w cieple i nie ruszaj jej, chyba że jest to absolutnie konieczne (na przykład w przypadku wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej).

Awarie instalacji wodociągowych

Instalację wodociągową można podzielić na trzy rodzaje. Postępowanie w wypadku awarii zależy od tego, w której części instalacji nastąpi awaria.

Pierwszy rodzaj to awaria instalacji doprowadzającej wodę do budynku. Gdy nastąpi awaria będzie widoczny wyciek na ulicy. W takim przypadku należy zgłosić awarię do dostawcy wody.

Drugi rodzaj to awaria instalacji wewnątrz budynku od licznika wody i zaworu głównego. Za tę instalację odpowiada Spółdzielnia, ale tylko do pionu włącznie. W przypadku awarii należy skontaktować się z nami pod numerem 42 651-14-07

Trzeci rodzaj to uszkodzenie instalacji wewnątrz mieszkania, czyli od zaworu odcinającego pion. W takim przypadku należy we własnym zakresie skontaktować się z fachowcem, który usunie awarię.

Czego nie wrzucać do kanalizacji?

Do kanalizacji nie powinno się wrzucać wielu rzeczy, ponieważ mogą one powodować zator lub uszkadzać instalacje kanalizacyjne. Nie wolno do niej wyrzucać:

 • Olejów i tłuszczów – z powodu swojej konsystencji, oleje i tłuszcze mogą sklejać się i tworzyć zatory w rurach kanalizacyjnych. Mogą również powodować uszkodzenia przepompowni i oczyszczalni ścieków.
 • Substancji chemicznych – do kanalizacji nie powinno się wrzucać substancji chemicznych, takich jak farby, rozpuszczalniki, chemikalia gospodarstwa domowego i kosmetyki, ponieważ mogą one powodować zanieczyszczenie środowiska i szkodzić zdrowiu ludzi.
 • Leków – leki należy zawsze oddawać w aptekach lub punktach zbiórki, ponieważ nie powinny być wyrzucane do kanalizacji. Mogą one wpływać na jakość wody i szkodzić organizmom wodnym.
 • Odpadów organicznych – odpady organiczne, takie jak resztki jedzenia, należy wrzucać do pojemników na odpady organiczne lub kompostery. W kanalizacji mogą one powodować powstawanie nieprzyjemnych zapachów i przyczyniać się do zanieczyszczenia środowiska.
 • Środków higienicznych – do kanalizacji nie należy wrzucać środków higienicznych, takich jak tampony, podpaski, chusteczki higieniczne i pieluchy. Mogą one powodować zatory w rurach kanalizacyjnych i szkodzić środowisku.

Pożar

Zasady które należy przestrzegać w przypadku pożaru:

 • Natychmiast powiadom służby ratownicze – wezwij straż pożarną, dzwoniąc na numer alarmowy (112 lub 998) podając adres, swoje imię i nazwisko, opis co się pali oraz na którym piętrze i informację czy jest zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego.
 • Ostrzeż innych mieszkańców budynku – krzyknij, używając sygnałów dźwiękowych lub informacji głosowych, aby poinformować innych mieszkańców o pożarze.
 • Spróbuj ugasić pożar – jeśli pożar jest niewielki i posiadasz odpowiednie środki gaśnicze (np. gaśnica, woda, śnieg), spróbuj go ugasić. Pamiętaj jednak, aby zawsze mieć założoną maskę przeciwpyłową i chronić się przed ogniem i dymem.
 • Opuść budynek – jeśli pożar jest za duży lub nie udało się go ugasić, opuść budynek jak najszybciej. Zwróć uwagę, aby nie otwierać drzwi, które są gorące w dotyku, gdyż może znajdować się za nimi ogień. Jeśli jest to możliwe, przeciągnij mokry ręcznik pod drzwiami, aby zminimalizować przedostawanie się dymu.
 • Użyj schodów ewakuacyjnych – unikaj korzystania z windy, ponieważ w przypadku pożaru może ona ugrzęznąć lub zawiesić się. Skorzystaj z klatek schodowych, idąc zgodnie z kierunkiem wskazanym przez znaki ewakuacyjne.
 • Trzymaj się blisko podłogi – gdy idziesz przez dym, trzymaj się blisko podłogi, gdzie powietrze jest najczystsze.
 • Znajdź bezpieczne miejsce – po opuszczeniu budynku, znajdź bezpieczne miejsce, które znajduje się z dala od ognia i niebezpieczeństw.

Pamiętaj, że w przypadku pożaru bardzo ważne jest, aby działać szybko i zgodnie z planem postępowania, aby uniknąć poważnych szkód dla zdrowia i życia.

Jak oszczędzać wodę?

Istnieje wiele sposobów, aby zmniejszyć zużycie wody w gospodarstwie domowym. Oto kilka sugestii:

 • Naprawianie wycieków: Wycieki wody, takie jak przeciekające kraniki czy nieszczelne rury, mogą prowadzić do marnotrawstwa wody. Naprawa tych usterek może pomóc zaoszczędzić znaczną ilość wody.
 • Używanie efektywnych urządzeń: Można zainstalować efektywną technologię, taka jak prysznice o niskim przepływie, toalety o mniejszym zużyciu wody i pralki o niższym zużyciu wody.
 • Wyłączanie wody podczas mycia zębów lub mycia naczyń: Pozostawianie kranu otwartego podczas mycia zębów lub mycia naczyń jest jednym z największych marnotrawstw wody. Zaleca się wyłączenie wody, gdy nie jest ona używana.
 • Ograniczanie czasu spędzanego pod prysznicem: Dłuższy czas spędzony pod prysznicem oznacza większe zużycie wody. Zaleca się krótsze prysznice, które mogą pomóc zaoszczędzić wodę.
 • Używanie zmywarki: Używanie zmywarki może pomóc zaoszczędzić wodę w porównaniu do mycia naczyń ręcznie, ponieważ zmywarka zużywa mniej wody.

Te proste sposoby mogą pomóc oszczędzić pieniądze na rachunkach za wodę.

Jak zmniejszyć zużycie prądu?

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym może pomóc zaoszczędzić pieniądze i zredukować wpływ na środowisko naturalne. Oto kilka sposobów, jak to osiągnąć:

 • Używanie energooszczędnych urządzeń: Podczas zakupu nowych urządzeń, takich jak lodówki, kuchenki, pralki czy zmywarki, warto zwrócić uwagę na ich klasę energetyczną. Urządzenia o wyższej klasie energetycznej zużywają mniej energii.
 • Wymiana żarówek na energooszczędne: Wymiana tradycyjnych żarówek na energooszczędne LED może pomóc zaoszczędzić energię i zmniejszyć rachunki za prąd.
 • Wyłączanie urządzeń z sieci: Niektóre urządzenia wciąż zużywają energię, nawet gdy są wyłączone, takie jak telewizory, komputery, czy ładowarki. Warto odłączać je z sieci, gdy nie są używane.
 • Utrzymywanie właściwej temperatury w pomieszczeniach: Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura w pomieszczeniach może prowadzić do zwiększonego zużycia energii. Zaleca się utrzymywanie temperatury na poziomie 18-20 stopni Celsjusza w czasie zimy i 24-26 stopni Celsjusza w czasie lata.
 • Używaj piekarnika i kuchenki mikrofalowej z umiarem: Piekarniki i kuchenki mikrofalowe zużywają dużo energii. Zaleca się używanie ich z umiarem i tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Ochrona przed złodziejami i oszustami

Oto kilka porad, jak zabezpieczyć się przed złodziejami i oszustami:

 • Zamknij drzwi na klucz: Upewnij się, że zawsze zamykasz drzwi do swojego mieszkania na klucz, nawet jeśli wychodzisz tylko na chwilę.
 • Instalacja zamków ochronnych: Rozważ zainstalowanie dodatkowych zamków ochronnych na drzwiach wejściowych do mieszkania. Mogą one zwiększyć poziom bezpieczeństwa.
 • Uważaj na osoby postronne: Bądź ostrożny wobec osób, które próbują dostać się do budynku lub na klatkę schodową. Upewnij się, że nie wpuszczasz nieznajomych i nie dajesz dostępu do windy bez uprzedniego sprawdzenia, czy mają do tego prawo.
 • Nie ujawniaj danych osobowych: Nie ujawniaj swoich danych osobowych, takich jak numer PESEL, numer konta bankowego itp., osobom trzecim.
 • Zgłaszaj podejrzane zachowania: Jeśli zauważysz podejrzane zachowanie wokół swojego budynku, nie wahaj się zgłosić tego faktu odpowiednim organom, takim jak policja czy zarząd budynku.
 • Nie otwieraj drzwi, jeśli nie spodziewasz się nikogo. Upewnij się, że masz sposób na sprawdzenie, kto jest po drugiej stronie drzwi, na przykład przez wizjer lub rozmowę przez zamknięte drzwi.
 • Nie przechowuj wartościowych przedmiotów na widoku: Nie trzymaj wartościowych przedmiotów na widoku, takich jak biżuteria, pieniądze, elektronika itp., szczególnie jeśli mieszkasz na parterze lub pierwszym piętrze.
 • Nie ułatwiaj dostępu do swojego mieszkania: Nie zostawiaj kluczy w łatwo dostępnych miejscach, takich jak pod wycieraczką, w skrzynce na listy itp. To może ułatwić dostęp do twojego mieszkania złodziejowi lub oszustowi.
 • Uważaj na osoby podające się za pracowników różnych firm – Zdarza się, że oszuści podają się za pracowników różnych firm, takich jak sprzedawcy energii, wody, gazów, itp. Zawsze sprawdzaj tożsamość takiej osoby i nie wpuszczaj jej do mieszkania, jeśli nie masz pewności, że jest to rzeczywiście pracownik firmy.
 • Współpracuj z sąsiadami – Warto nawiązać dobre relacje z sąsiadami, aby razem móc chronić się przed złodziejami i oszustami. Można np. porozmawiać z sąsiadami o planach wyjazdowych i poprosić ich o sprawdzanie naszego mieszkania w czasie naszej nieobecności.