Powrót

Cookies

Informujemy, że stosowane na stronie skrypty NIE zapisują żadnych tzw. "ciasteczek" w Państwa przeglądarce, ani nie używają mechanizmów pozwalających na identyfikację osób odwiedzających witrynę.
Wyjątek stanowi wydzielona sekcja dla Członków (dostępna po zalogowaniu), która ze względów bezpieczeństwa zapisuje w bazie danych login i czas odwiedzin.

RODO

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych nam dobrowolnie lub obowiązkowo w związku z realizacją zadań statutowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pojezierska" z siedzibą w Łodzi przy ul.Sierakowskiego 65a, 91-324 Łódź.
  2. Dane gromadzimy i wykorzystujemy w celu realizowania nałożonych na nas obowiązków, do których powołana została nasza Spółdzielnia, w szczególności tych zapisanych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i statucie S.M. "Pojezierska"
  3. Wszyscy członkowie S.M. "Pojezierska", a także osoby niebędące członkami, które przekazały nam swoje dane osobowe mają prawo wglądu, poprawiania i usunięcia ich zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.

Telefony kontaktowe do Spółdzielni dostępne są w sekcji Kontakt na stronie