Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów

Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Pojezierska nawiązała współpracę z Krajowym Rejestrem Długów BIG SA.

Współpraca ta pomoże nam utrzymać płynność i porządek finansowy oraz sprawi że finanse Spółdzielni będą jeszcze bardziej bezpieczne i stabilne

Co to oznacza w praktyce?

Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach, w tym nieuregulowanych płatnościach lokatorów będą przekazywane  do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Dłużnik może zgłosić do wierzyciela, przed przekazaniem przez niego informacji gospodarczej, sprzeciw wobec przekazania danych do biura. Po przekazaniu przez wierzyciela informacji gospodarczej, sprzeciw może być złożony bezpośrednio do właściwego biura informacji gospodarczej. Do przetwarzania danych w związku z przekazaniem do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniu dłużnika będącego osobą fizyczną nie stosuje się przepisu art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE.