Otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Pracy

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pojezierska 11.05.2023 otrzymała dofinansowanie od Powiatowego Urzędu Pracy: refundację kosztów wyposażenia miejsca pracy na stanowisku Specjalisty ds. Księgowości i Rachunkowości. Ta inicjatywa ma ogromne znaczenie dla spółdzielni, umożliwiając zarówno wyposażenie stacjonarnego miejsca pracy, jak i ułatwiając pracę zdalną.

Kwota przekraczająca 34 tysiące złotych pozwoliła na zakup niezbędnego wyposażenia, które z kolei przyczyniło się do zwiększenia efektywności pracy.

Dzięki tej refundacji spółdzielnia mogła zakupić m.in. meble biurowe, komputer stacjonarny, laptop i telefon komórkowy. Dofinansowanie także przyczyniło się do zwiększenia elastyczności pracy. Pracownicy mogą teraz pracować zarówno na miejscu, jak i zdalnie, co jest szczególnie ważne w obecnych czasach, kiedy wiele firm i instytucji dąży do zwiększenia mobilności zawodowej swoich pracowników.

To doskonały przykład, jak wsparcie finansowe ze strony instytucji publicznych może wspierać rozwój i innowacje w lokalnych przedsiębiorstwach.