Organy Spółdzielni

Rada Nadzorcza

Regulamin Rady Nadzorczej

pobierz

nr nieruchomości: 201

Piotr Ubysz

Przewodniczący RN

Zawodowo specjalista ds. instalacji niskoprądowych
w systemach bezpieczeństwa
i dostępowych do nieruchomości. Aktywny reprezentant nieruchomości przy ul. Mackiewicza 35.

nr nieruchomości: 216

Bartosz Kowalski

Wiceprzewodniczący RN

Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednostkach sektora administracji publicznej jak i w sektorze prywatnym. Zawodowo zajmuje się zarządzaniem w transporcie publicznym. Reprezentuje nieruchomość przy ul. Olsztyńskiej 16.

nr nieruchomości: 235

Joanna Ostrowska

Sekretarz RN

Doświadczona księgowa specjalizująca się w windykacji. Mieszka na naszym osiedlu blisko 50 lat oraz reprezentuje nieruchomość przy ul. Sierakowskiego 63.

nr nieruchomości: 210

Jolanta Danik

Członek RN

Zaangażowana społecznie emerytka. Od lat reprezentuje interesy mieszkańców przy
ul. Jana 9. To prawdopodobnie najpiękniejsze podwórko naszego osiedla.

nr nieruchomości: 246

Paweł Zieliński

Członek RN

Zawodowo zajmuje się utrzymaniem technicznym taboru MPK. Z naszym osiedlem związany od dziecka, reprezentuje nieruchomość
przy ul. Hipotecznej 25.

nr nieruchomości: 247

Tomasz Urbański

Członek RN

Pracuje w branży budowlanej, specjalista ds. wodno-kanalizacyjnych. Mieszkaniec naszego osiedla od urodzenia
i przedstawiciel nieruchomości przy ul. Gdyńskiej 4.

nr nieruchomości: 218

Karol Binkiewicz

Członek RN

Wybrany w wyborach uzupełniających na Walnym Zgromadzeniu 2024. Zawodowo związany z branżą izolacji termicznych.

Komisja

Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Spraw Społecznych

nr nieruchomości: 210

Jolanta Danik

Przewodnicząca Komisji
GZM i Spraw Społecznych

Zaangażowana społecznie emerytka. Od lat reprezentuje interesy mieszkańców przy
ul. Jana 9. To prawdopodobnie najpiękniejsze podwórko naszego osiedla.

nr nieruchomości: 247

Tomasz Urbański

Członek Komisji
GZM i Spraw Społecznych

Pracuje w branży budowlanej, specjalista ds. wodno-kanalizacyjnych. Mieszkaniec naszego osiedla od urodzenia
i przedstawiciel nieruchomości przy ul. Gdyńskiej 4.

nr nieruchomości: 246

Paweł Zieliński

Członek Komisji
GZM i Spraw Społecznych

Zawodowo zajmuje się utrzymaniem technicznym taboru MPK. Z naszym osiedlem związany od dziecka, reprezentuje nieruchomość
przy ul. Hipotecznej 25.

Komisja Rewizyjna

nr nieruchomości: 216

Bartosz Kowalski

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednostkach sektora administracji publicznej jak i w sektorze prywatnym. Zawodowo zajmuje się zarządzaniem w transporcie publicznym. Reprezentuje nieruchomość przy ul. Olsztyńskiej 16.

nr nieruchomości: 235

Joanna Ostrowska

Członek
Komisji Rewizyjnej

Doświadczona księgowa specjalizująca się w windykacji. Mieszka na naszym osiedlu blisko 50 lat oraz reprezentuje nieruchomość przy ul. Sierakowskiego 63.

nr nieruchomości: 218

Karol Binkiewicz

Członek
Komisji Rewizyjnej

Wybrany w wyborach uzupełniających na Walnym Zgromadzeniu 2024. Zawodowo związany z branżą izolacji termicznych.

Zarząd Spółdzielni

Magdalena Banasiak

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi

Beata Żuchowska

Pełnomocnik Zarządu

Kierownik ds. Eksploatacji i spraw terenowo-prawnych