Zmiana opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Informujemy, że zgodnie z decyzją z dnia 15 kwietnia br. ogłoszoną przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zmieniają się taryfy opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. Szczegóły w ogłoszeniu: