Zapytanie ofertowe na wykonanie placu zabaw wraz z projektem jego zagospodarowania

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na wykonanie placu zabaw wraz z projektem jego zagospodarowania na działce nr 105/3 obręb B-28 w Łodzi przy ul. M. Piotrowiczowej. Szczegóły w załączniku.

pobierz dokument