Walne Zgromadzenie Członków w 2024 r.

Działając na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 558) oraz §53 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska”  w Łodzi.

Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi odbędzie się w dniu 15 czerwca 2024 roku (sobota) o godzinie 10:00 w Spółdzielczym Klubie Sportowym START w Łodzi ul. Św. Teresy 56/58. Rejestracja i wydawanie urządzeń do głosowania rozpocznie się od godziny 9:00. W związku z koniecznością potwierdzenia tożsamości Członków i ich pełnomocników oraz wydania urządzeń do głosowania prosimy o przybycie co najmniej 20 minut przed godziną rozpoczęcia Zgromadzenia.
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków w 2024 r. – wersja zaktualizowana z dnia 12 czerwca 2024 r.:
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków w 2024 r. – wersja pierwotna z dnia 31 maja 2024 r.:
Informacje dodatkowe do Walnego Zgromadzenia Członków w 2024 r.
Druk pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków w 2024 r.
Materiały na Walne Zgromadzenie Członków w 2024 r.

(Materiały są spakowane w pliku .zip – proszę kliknąć niżej w link i po przejściu na nową stronę wybrać zielony przycisk „pobierz” w prawym dolnym rogu okna przeglądarki):

Materiały do Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2024 r. (wersja poprawiona i rozszerzona o najnowsze projekty uchwał)