Ogłaszamy przetarg na 6 zadań

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierska” w Łodzi

o g ł a s z a

przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 13.02.2024r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sierakowskiego 65a.

Przedmiotem przetargu będą następujące roboty:

Zadanie 1 – remont drogi wraz z projektem ul. Rajska od ul. Pojezierskiej

Zadanie 2 – modernizacja instalacji odgromowej, wymiana WLZ oraz tablic wraz z projektem w budynku przy ul. Łagiewnickiej 45a

Zadanie 3 – remont balkonów z wymiana balustrad oraz naprawa i malowanie elewacji w budynku przy ul. Łagiewnickiej 45a

Zadanie 4 – malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Łagiewnickiej 45a

Zadanie 5 – remont tarasu wraz z budową podnośnika pod platformę dla niepełnosprawnych oraz wymianę balustrad na istniejącym tarasie przy ul. Mackiewicza 35.

Zadanie 6 – wymiana w budynkach wielorodzinnych drzwi do piwnic na drzwi p-poż.

Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzezroczystych  kopertach w sekretariacie Spółdzielni (pok. nr 7) do dnia 13.02.2024r. do  godz. 16 00.

Wszelkie materiały i informacje dot. warunków przetargu można uzyskać pobierając załączniki, a dodatkowe informacje w dziale technicznym (tel.  042 651 14 07, 789 363 827).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.