Ogłaszamy przetarg na 5 zadań (dachy, balkony, instalacja elektryczna i wod-kan, monitoring)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierska” w Łodzi

o g ł a s z a

przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 9.04.2024 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sierakowskiego 65a.

Przedmiotem przetargu będą następujące roboty:

Zadanie 1 – remont dachów

Zadanie 2 – remont balkonów

Zadanie 3 – wymiana instalacji elektrycznej

Zadanie 4 – wymiana instalacji wod-kan

Zadanie 5 – wykonanie monitoringu osiedla Pojezierska

Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzezroczystych  kopertach w sekretariacie Spółdzielni (pok. nr 7) do dnia 9.04.2024 r. do  godz. 16 00.

Wszelkie materiały i informacje dot. warunków przetargu można uzyskać pobierając załączniki, a dodatkowe informacje w dziale technicznym (tel.  042 651 14 07, 789 363 827).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.