Ogłaszamy nabór na stanowisko Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierska” w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych – umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu, praca stacjonarna.

Zakres obowiązków:

 • realizowanie planu rzeczowo-finansowego zadań remontowych i inwestycyjnych zasobu, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia robót,
 • sporządzanie i weryfikacja kosztorysów,
 • sporządzenie kalkulacji własnych,
 • dokonywanie wizji technicznych i ocena stanu technicznego nieruchomości,
 • nadzór i rozliczanie czynności okresowych kontroli budynków realizowanych przez wykonawców na podstawie odrębnych umów,
 • kontrola, odbiór i rozliczanie robót budowlanych,
 • archiwizacja dokumentacji,
 • bezpośrednia obsługa najemców i mieszkańców w zakresie swoich kompetencji,
 • wykonywanie przeglądów technicznych budynków zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.

Wymagania:

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • możliwość wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (aktualne zaświadczenie z właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa),
 • dobra znajomość prawa budowlanego i pozostałych przepisów techniczno-budowlanych,
 • znajomość rynku wykonawców i dostawców w branży budowlanej,
 • umiejętność kosztorysowania i weryfikacji kosztorysów,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej związanej z wykonywanymi czynnościami,
 • biegła obsługa MS Office (Word, Excel) oraz programu do kosztorysowania NORMA,
 • umiejętność formułowania wniosków i pisania pism,
 • wiedza praktyczna w zakresie procedur przetargowych, opisu przedmiotu zamówienia oraz szacowania wartości robót budowlanych,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy,
 • zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji,
 • komunikatywność i dyspozycyjność.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w spółdzielni mieszkaniowej.
 • UWAGA! Z wybranymi przez nas kandydatami skontaktujemy się na podany przez Państwa w CV nr tel.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • regularne wynagrodzenie,
 • świadczenia socjalne i z zakresu BHP,
 • ubezpieczenie grupowe,
 • niezbędne narzędzia pracy.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie spółdzielni, na adres email sekretariat@pojezierska.pl, a także przez portal Pracuj.pl:

https://www.pracuj.pl/praca/inspektor-nadzoru-robot-budowlanych-lodz-generala-zygmunta-sierakowskiego-65a,oferta,1003356218