Obowiązkowe podanie ws. zawarcia umowy najmu lub rezygnacji z dawnych pomieszczeń zsypowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierska” w Łodzi

i n f o r m u j e

że z uwagi na decyzje podjęte na zebraniach mieszkańców nieruchomości administratorzy budynków* proszą aby do dnia 30.04.2024 r. złożyć w papierowej formie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sierakowskiego 65a lub przesłać mailowo na adres sekretariat@pojezierska.pl umieszczone niżej do pobrania podanie ws. zawarcia umowy najmu lub rezygnacji z najmu dawnych pomieszczeń po zsypach na piętrach.

W celu sprawnego przeprowadzenia procedury związanej z zawarciem umów, Spółdzielnia zwraca się z prośbą, aby:

1) mieszkańcy określonych pięter ustalili wspólnie jak chcą korzystać z pomieszczeń, następnie złożyli podanie o odpłatne wynajęcie pomieszczenia lub rezygnację z takiej formy najmu,

2) podanie musi zawierać dane personalne, adres, numer piętra oraz tel. kontaktowy,

3) Mieszkańcy, którzy już składali podanie w tej sprawie nie muszą go składać powtórnie.

Treść ustaleń (kosztów, kto może składać podanie) oraz przykład jak skonstruować podanie zostały wywieszone na tablicy informacyjnej.

*Dotyczy bloków:

51535960 (dot. jedynie korytarzy przy dawnych zsypach) — 859055.