Konkurs ofert na przeglądy budowlane roczne i pięcioletnie oraz na badanie instalacji elektrycznej.

Łódź dn. 09.07.2024 r.


OGŁOSZENIE


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierska” w Łodzi zaprasza firmy do składania ofert na wykonanie:
przeglądów budowlanych rocznych i pięcioletnich w zakresie art. 62 ust.1 pkt. 1a
i pkt. 2 z wyłączeniem instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych oraz instalacji
elektrycznej i odgromowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz
użytkowych należących do Spółdzielni zgodnie z załączonym wykazem.
badania instalacji elektrycznej w zakresie art.62 ust.1 pnkt.2 zgodnie z załączonym wykazem.

Oferty można przysyłać na adres SM „Pojezierska” ul. Sierakowskiego 65A, 91-324 Łódź lub
dostarczyć do Sekretariatu do dnia 09 lipca 2024r. do godz. 1600.
Pełna treść ogłoszenia:
Załącznik do przeglądów budowlanych:
Terminy przeglądów instalacji elektrycznej: