O nas

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Pojezierska


O nas

Jesteśmy Spółdzielnią, która działa na terenie Łodzi
od wielu lat. Nasza główna siedziba znajduje się przy ulicy Sierakowskiego 65A w Łodzi.

Nasz zespół składa się z doświadczonych pracowników, którzy dbają o dobro mieszkańców. Każda nasza nieruchomość ma swojego przedstawiciela wybieranego na zebraniu mieszkańców.

Współpracujemy z lokalnymi instytucjami i przedsiębiorstwami, aby zapewnić naszym członkom kompleksową obsługę zarządczą, administracyjną
i techniczną.

Oferta Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierska obejmuje lokale mieszkalne oraz usługowe, dostosowane do różnych potrzeb i preferencji. Nasze osiedle zapewnia wygodne warunki do życia, a także dostęp do infrastruktury takiej jak placówki edukacyjne, sklepy, komunikację publiczną i tereny zielone.

Inwestujemy w modernizację budynków i infrastruktury, aby zapewnić naszym członkom bezpieczne i energooszczędne miejsca do zamieszkania. W najbliższych latach zamierzamy także postawić na integrację lokalnej społeczności i organizację na naszym osiedlu wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

0

lokali mieszkalnych

0

liczba członków

0

liczba nieruchomości

Historia

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pojezierska powstała w 2014 roku poprzez wydzielenie się ze Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych. Wcześniej było to Osiedle Pojezierska, posiadające własną administrację.

Historia naszej macierzystej Spółdzielni Osiedle Młodych sięga lat 50-tych XX w. kiedy to na fali odwilży październikowej z roku 1956 zaczęła się w Polsce prężnie rozwijać spółdzielczość mieszkaniowa. Spółdzielnia pierwotnie nosiła nazwę Osiedle Bezdomnych Kochanków, a jej założycielami byli Zbigniew Witek, Zenon Różycki i Ryszard Michalak. Akt erekcyjny pod pierwszy budynek został wmurowany w 1957 roku, a niecałe 2 lata później wręczono klucze mieszkańcom nowego bloku. 10 lat później Spółdzielnia administrowała już 54 budynkami na 4 osiedlach. Tuż przed wydzieleniem się naszej Spółdzielni w 2014 roku były to 243 budynki.

W grudniu 2014 roku zostaliśmy odrębną spółdzielnią, której pierwszym prezesem został Grzegorz Stanisławski, a w skład pierwszej Rady Nadzorczej (2015-2018) zostali powołani Adam Szypuła, Ewa Wróblewska, Wiesław Wasiak, Jerzy Andrzejczak, Jolanta Osińska, Maria Adamczyk oraz Barbara Rojkowska-Kowal.
Aktualnie Spółdzielnia Mieszkaniowa Pojezierska ma w swojej administracji 62 budynki mieszkalne, 7 pawilonów handlowych oraz 7 nieruchomości garażowych. Nasza działalność skupia się na poprawie jakości życia mieszkańców oraz utrzymaniu dobrego stanu technicznego naszych zasobów.

zarząd

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Należy do niego podejmowanie decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub Statucie innym organom.

Prezes Zarządu S.M. „Pojezierska” przyjmuje członków Spółdzielni
w każdy wtorek w godzinach 11:00 – 17:00
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sierakowskiego 65a.

Zapisy przyjmuje sekretariat Spółdzielni, tel. 42 651 23 75

walne
zgromadzenie

Najwyższy organ Spółdzielni, zwoływany jest przez
Zarząd Spółdzielni (przynajmniej raz w roku) w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

Walne Zgromadzenie może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie. Zarząd obowiązany jest także zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie: Rady Nadzorczej,
przynajmniej 1/10 ogólnej liczby członków.

rada
nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni we wszystkich jej aspektach.

Organy spółdzielni