Nowa Prezes SM Pojezierska

Z radością pragniemy ogłosić, że po trudnym procesie wyboru, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierska rozstrzygnęła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu! Z dniem 24.05.2024, to stanowisko objęła Magdalena Banasiak, będąca dotychczas Główną Księgową oraz pełnomocnikiem Zarządu.

„Zgłosiło się aż 11 kandydatów. Oprócz tego wpłynęły dwie kandydatury nie spełniające wymogów formalnych konkursu, wobec czego nie były brane pod uwagę. Po starannej selekcji i analizie, wybraliśmy trzy kandydatki, które zostały zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, po których nastąpiło głosowanie Rady Nadzorczej. Myślę, że jest to dobry wybór ze względu na wieloletnie doświadczenie Pani Banasiak oraz znajomość naszej Spółdzielni.” – mówi Piotr Ubysz, Przewodniczący Rady Nadzorczej, który do czasu objęcia Zarządu przez nową Panią Prezes, tymczasowo pełnił funkcję Prezesa Zarządu będąc oddelegowanym członkiem Rady Nadzorczej.

Pani Prezes Magdalenie Banasiak życzymy sukcesów na nowym stanowisku.