Konkurs ofert na Prezesa Zarządu SM Pojezierska został rozstrzygnięty

Rada Nadzorcza na to stanowisko wybrała dr Michała Sobczaka

„Zgłosiło się trzech kandydatów, każdego z nich zaprosiliśmy na rozmowę, gdzie otrzymali po 45 minut za zaprezentowanie się. Na ostatnim posiedzeniu Rady, zgodnie z procedurami, w drodze głosowania wybraliśmy spośród nich Prezesa”~ mówi Piotr Ubysz, przewodniczący RN.

Dr. Sobczak pełnił dotychczas funkcję Prezesa jako oddelegowany członek Rady Nadzorczej.

Nowemu-staremu prezesowi życzymy owocnej kontynuacji pracy dla naszej Spółdzielni.