Telefony awaryjne • Pogotowie gazowe: 992
 • Pogotowie wodociągowe: 994
 • Pogotowie energetyczne Łódź-Północ: 42 675-10-00
 • Pogotowie dźwigowe: 801-880-013
 • Awaria ciepłownicza: 42 675-45-10

 • Spółdzielcze pogotowie awaryjne PRYM: 42 640-41-05

Ważne informacjeSzanowni Mieszkańcy, przypominamy że:

 • opłaty należy wnosić do 15 dnia każdego miesiąca,
 • od niewpłaconych w terminie opłat pobierane będą odsetki w ustawowej wysokości,
 • z opłat za użytkowanie lokalu nie można dokonywać żadnych potrąceń,
 • o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu należy powiadomić spółdzielnię w ciągu miesiąca,
 • obowiązkowy odczyt wodomierzy następuje dwa razy w roku.

Godziny pracy Spółdzielni Otwarte:

 • Poniedziałek: 7:00 - 15:00
 • Wtorek: 9:00 - 18:00
 • Środa: 7:00 - 14:00
 • Czwartek: 7:00 - 15:00
 • Piątek: 7:00 - 15:00

 Kasa czynna:

 • Poniedziałek: 8:00 - 13:30
 • Wtorek: 11:00 - 16:30
 • Środa: 8:00 - 12:30
 • Czwartek: 8:00 - 13:30
 • Piątek: 8:00 - 13:00

Archiwum tablicy ogłoszeń

Lista ogłoszeń archiwalnych jest w trakcie aktualizacji  

Tablica ogłoszeń

Regulaminy, formularze

Wnioski i podania do wypełnienia


Regulaminy, zasady, instrukcje

Zasoby spółdzielni

Zasoby posortowane numerami bloków/pawilonów (od lewej do prawej)

ul. Pojezierska 26
Nieruchomość 222, bl. nr 1
 Kliknij i zobacz lokalizację...

ul. Pojezierska 24
Nieruchomość 258, bl. nr 2
 Kliknij i zobacz lokalizację...

ul. Pojezierska 22
Nieruchomość 223, bl. nr 3
 Kliknij i zobacz lokalizację...

ul. Pojezierska 20a
Nieruchomość 259, bl. nr 4
 Kliknij i zobacz lokalizację...

ul. Rajska 13
Nieruchomość 260, bl. nr 5
 Kliknij i zobacz lokalizację...

ul. Rajska 6
Nieruchomość 255, bl. nr 6
 Kliknij i zobacz lokalizację...

ul. Rajska 4
Nieruchomość 231, bl. nr 7
 Kliknij i zobacz lokalizację...

ul. Rajska 11
Nieruchomość 232, bl. nr 8
 Kliknij i zobacz lokalizację...

ul. Mackiewicza 35
Nieruchomość 201, bl. nr 9
 Kliknij i zobacz lokalizację...

ul. Mackiewicza 34
Nieruchomość 233, bl. nr 10
 Kliknij i zobacz lokalizację...

ul. Mackiewicza 14/16
Nieruchomość 245, bl. nr 11
 Kliknij i zobacz lokalizację...

ul. Mackiewicza 10/12
Nieruchomość 267, bl. nr 12
 Kliknij i zobacz lokalizację...

ul. Kniaziewicza 13
Nieruchomość 202, bl. nr 13
 Kliknij i zobacz lokalizację...

ul. Kniaziewicza 15
Nieruchomość 202, bl. nr 14
 Kliknij i zobacz lokalizację...

ul. Sadowa 18/20
Nieruchomość 203, bl. nr 15
 Kliknij i zobacz lokalizację...

ul. Łagiewnicka 45a
Nieruchomość 204, bl. nr 16
 Kliknij i zobacz lokalizację...

ul. Hipoteczna 23
Nieruchomość 248, bl. nr 19
 Kliknij i zobacz lokalizację...

ul. Hipoteczna 21
Nieruchomość 269, bl. nr 20
 Kliknij i zobacz lokalizację...

ul. Olsztyńska 21
Nieruchomość 270, bl. nr 21
 Kliknij i zobacz lokalizację...

ul. Olsztyńska 23
Nieruchomość 271, bl. nr 22
 Kliknij i zobacz lokalizację...

ul. Olsztyńska 25
Nieruchomość 272, bl. nr 23
 Kliknij i zobacz lokalizację...

ul. Hipoteczna 13
Nieruchomość 244, bl. nr 24
 Kliknij i zobacz lokalizację...

ul. Hipoteczna 15
Nieruchomość 244, bl. nr 25
 Kliknij i zobacz lokalizację...

ul. Mackiewicza 4
Nieruchomość 244, bl. nr 26
 Kliknij i zobacz lokalizację...

ul. Mackiewicza 6
Nieruchomość 244, bl. nr 27
 Kliknij i zobacz lokalizację...

ul. Olsztyńska 20
Nieruchomość 244, bl. nr 28
 Kliknij i zobacz lokalizację...

ul. Olsztyńska 18
Nieruchomość 205, bl. nr 29
 Kliknij i zobacz lokalizację...

ul. Olsztyńska 16
Nieruchomość 216, bl. nr 30
 Kliknij i zobacz lokalizację...


    W trakcie uzupełniania...

Organy Spółdzielni

Walne Zgromadzenie

Najwyższy organ Spółdzielni, zwoływany jest przez Zarząd Spółdzielni (przynajmniej raz w roku) w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
Walne Zgromadzenie może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie.
Zarząd obowiązany jest także zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:
- Rady Nadzorczej,
- przynajmniej 1/10 ogólnej liczby członków.


Rada Nadzorcza S.M. "Pojezierska" - Kadencja 2022-2025


Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Piotr Ubysz

Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej

Bartosz Kowalski

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Joanna Ostrowska

Członek
Rady Nadzorczej

Jolanta Danik

Członek
Rady Nadzorczej

Michał Sobczak

- oddelegowany do pełnienia funkcji   prezesa

Członek
Rady Nadzorczej

Tomasz Urbański

Członek
Rady Nadzorczej

Paweł Zieliński


Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Spraw Społecznych

Przewodniczący Komisji GZM
i Spraw Społecznych

Jolanta Danik

Członek Komisji GZM
i Spraw Społecznych

Tomasz Urbański

Członek Komisji GZM
i Spraw Społecznych

Paweł Zieliński

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Bartosz Kowalski

Członek
Komisji Rewizyjnej

Jolanta Danik

Członek
Komisji Rewizyjnej

Piotr Ubysz

Członek
Komisji Rewizyjnej

Joanna Ostrowska

Zarząd Spółdzielni

Zarząd - organ kierujący działalnością Spółdzielni oraz reprezentujący ją na zewnątrz.

Prezes Zarządu S.M. "Pojezierska" przyjmuje członków Spółdzielni w każdy wtorek w godzinach 11:00 - 17:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sierakowskiego 65a.
Zapisy przyjmuje sekretariat Spółdzielni, tel. 42 651-23-75.

Prezes
Zarządu

dr Michał Sobczak

Pełnomocnik Zarządu,
Główna Księgowa

mgr Magdalena Banasiak

Pełnomocnik Zarządu,
Kierownik ds. eksploatacji i spraw terenowo-prawnych

mgr inż. Ewa Głowacka

Adresy e-mail

Sekretariat@pojezierska.pl

- Prezes Zarządu / Pracownik ds. kancelaryjno-samorządowych

GlownyKsiegowy@pojezierska.pl

- Główny księgowy / Z-ca głównego księgowego

DzialKF@pojezierska.pl

- Dział księgowo-finansowy

Czynsze@pojezierska.pl

- Dział rozliczeń czynszów

Windykacje@pojezierska.pl

- Dział rozliczeń czynszów - windykacje

Czlonkowski@pojezierska.pl

- Pracownik ds. członkowsko-mieszk. i lokali użytkowych

KierownikEiTP@pojezierska.pl

- Kierownik ds. eksploatacji i spraw terenowo-prawnych

Techniczny@pojezierska.pl

- Dział eksploatacji - sprawy techniczne

Administratorzy@pojezierska.pl

- Dział eksploatacji - administracja

Kadry@pojezierska.pl

- Pracownik ds. pracowniczych

RN@pojezierska.pl

- Rada Nadzorcza


Galeria zdjęć


Mapa dojazdu

Dane teleadresowe

Adresul. Sierakowskiego 65A, 91-324 Łódź

Telefony Sekretariat: 42 651-23-75         

 Dział techniczny: 42 651-14-07

 Dział czynszów: 42 651-18-38  

 

NIP 726 265 55 56

REGON 360 391 763

KRS 0000 535 679

       Logowanie użytkownika