Materiały na Walne Zgromadzenie Członków 2022 r.

Zamieszczone:
2022-10-19
Ważne do: 2022-12-09

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków w 2022 r.

Zamieszczone:
2022-10-19
Ważne do: 2022-12-09

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej
(obecnego na sali)

Zamieszczone:
2022-10-19
Ważne do: 2022-12-09

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków

Telefony awaryjne • Pogotowie gazowe: 992
 • Pogotowie wodociągowe: 994
 • Pogotowie energetyczne Łódź-Północ: 42 675-10-00
 • Pogotowie dźwigowe: 801-880-013
 • Awaria ciepłownicza: 42 675-45-10

 • Spółdzielcze pogotowie awaryjne PRYM: 42 640-41-05

Ważne informacjeSzanowni Mieszkańcy, przypominamy że:

 • opłaty należy wnosić do 15 dnia każdego miesiąca,
 • od niewpłaconych w terminie opłat pobierane będą odsetki w ustawowej wysokości,
 • z opłat za użytkowanie lokalu nie można dokonywać żadnych potrąceń,
 • o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu należy powiadomić spółdzielnię w ciągu miesiąca,
 • obowiązkowy odczyt wodomierzy następuje dwa razy w roku.

Godziny pracy Spółdzielni Otwarte:

 • Poniedziałek: 7:00 - 15:00
 • Wtorek: 9:00 - 18:00
 • Środa: 7:00 - 14:00
 • Czwartek: 7:00 - 15:00
 • Piątek: 7:00 - 15:00

 Kasa czynna:

 • Poniedziałek: 8:00 - 13:30
 • Wtorek: 11:00 - 16:30
 • Środa: 8:00 - 12:30
 • Czwartek: 8:00 - 13:30
 • Piątek: 8:00 - 13:00

Archiwum tablicy ogłoszeń

Lista ogłoszeń archiwalnych jest w trakcie aktualizacji  

Tablica ogłoszeń

Regulaminy, formularze

Wnioski i podania do wypełnienia


Regulaminy, zasady, instrukcje

Organy Spółdzielni

Walne Zgromadzenie

Najwyższy organ Spółdzielni, zwoływany jest przez Zarząd Spółdzielni (przynajmniej raz w roku) w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
Walne Zgromadzenie może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie.
Zarząd obowiązany jest także zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:
- Rady Nadzorczej,
- przynajmniej 1/10 ogólnej liczby członków.


Rada Nadzorcza S.M. "Pojezierska" - Kadencja 2017-2020

(trwa nadal z powodu pandemii Covid-19)

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Jan Adamczyk

Z-ca Przewodniczącego RN, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Mariusz Kawnik

Przewodniczący Komisji GZM
i Spraw Społecznych

Jerzy Andrzejczak

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Ewa Wróblewska

Członek
Rady Nadzorczej

Zdzisława Bloch

Członek
Rady Nadzorczej

Jolanta Osińska

Członek
Rady Nadzorczej

Barbara Rojkowska-Kowal


Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Spraw Społecznych

Przewodniczący Komisji GZM
i Spraw Społecznych

Jerzy Andrzejczak

Członek Komisji GZM
i Spraw Społecznych

Jolanta Osińska

Członek Komisji GZM
i Spraw Społecznych

Barbara Rojkowska-Kowal

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Mariusz Kawnik

Członek
Komisji Rewizyjnej

Jan Adamczyk

Członek
Komisji Rewizyjnej

Zdzisława Bloch

Członek
Komisji Rewizyjnej

Ewa Wróblewska

Zarząd Spółdzielni

Zarząd - organ kierujący działalnością Spółdzielni oraz reprezentujący ją na zewnątrz.

Prezes Zarządu S.M. "Pojezierska" przyjmuje członków Spółdzielni w każdy wtorek w godzinach 11:00 - 17:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sierakowskiego 65a.
Zapisy przyjmuje sekretariat Spółdzielni, tel. 42 651-23-75.

Prezes
Zarządu

mgr Jacek Rakowski

Pełnomocnik Zarządu,
Główna Księgowa

mgr Magdalena Banasiak

Pełnomocnik Zarządu,
Kierownik ds. eksploatacji i spraw terenowo-prawnych

mgr inż. Ewa Głowacka

Adresy e-mail

Sekretariat@pojezierska.pl

- Prezes Zarządu / Pracownik ds. kancelaryjno-samorządowych

GlownyKsiegowy@pojezierska.pl

- Główny księgowy / Z-ca głównego księgowego

DzialKF@pojezierska.pl

- Dział księgowo-finansowy

Czynsze@pojezierska.pl

- Dział rozliczeń czynszów

Windykacje@pojezierska.pl

- Dział rozliczeń czynszów - windykacje

Czlonkowski@pojezierska.pl

- Pracownik ds. członkowsko-mieszk. i lokali użytkowych

KierownikEiTP@pojezierska.pl

- Kierownik ds. eksploatacji i spraw terenowo-prawnych

Techniczny@pojezierska.pl

- Dział eksploatacji - sprawy techniczne

Administratorzy@pojezierska.pl

- Dział eksploatacji - administracja

Kadry@pojezierska.pl

- Pracownik ds. pracowniczych

RN@pojezierska.pl

- Rada Nadzorcza


Galeria zdjęć


Mapa dojazdu

Dane teleadresowe

Adresul. Sierakowskiego 65A, 91-324 Łódź

Telefony Sekretariat: 42 651-23-75         

 Dział techniczny: 42 651-14-07

 Dział czynszów: 42 651-18-38  

 

NIP 726 265 55 56

REGON 360 391 763

KRS 0000 535 679

       Logowanie użytkownika